Връщане на продукт

Връщане на стоки - Shopnova-BG.com

Информация за връщане, замяна и рекламация на продукти в онлайн магазин shopnova-bg.com.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

Потребителят има право да върне закупения от него продукт, без да дължи обезщетение или неустойка в законоустановения 14-дневен срок, считано от датата на покупката.

При връщане на закупени стоки от “СИА ПРО” ЕООД, те трябва да отговарят на условията:

 • ✔ Стоката е в оригиналната си опаковка;
 • ✔ Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • ✔ Не е с нарушена цялост на опаковката /оригинална опаковка, кутия, кашон, етикет и т.н/;
 • ✔ Имате основателна причина за това;
 • ✔ Грешен продукт;
 • ✔ Транспортните разходи за Връщане са заплатени от клиента;
 • ✔ Приложена е Касова бележка или разписка за прием на паричен превод и/или фактура.
 • ✔ Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от shopnova-bg.com явни недостатъци на стоката.

Изпратете продукта до един от посочените офиси/адрес:

 • ✔ Еконт офис Шумен Турбо, гр. Шумен, ул. „Оборище“ 6, 9700 Шумен, Получател: “СИА ПРО” ЕООД, ЕИК BG205094354.
 • ✔ Спиди ШУМЕН – ВИЕНСКА ГРАДИНА  [253], бул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 74 ДО ВИЕНСКА ГРАДИНА
 • ✔ Магазин ТЕХНОСЕКТОР, гр. Шумен, ул. „Христо Ботев” 6
 • ✔ Потребителят е длъжен да информира shopnova-bg.comза своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид чрез посочения от shopnova-bg.com  електронен адрес за кореспонденция:  office@sia-pro.eu
 • ✔ В имейла се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.
 • ✔ Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.

ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на shopnova-bg.com вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върнатата стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

 • ✔ Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.
 • ✔ Потребителят е длъжен да информира shopnova-bg.com за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.
 • ✔ Разноските по връщането на стоката до  shopnova-bg.com с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от shopnova-bg.com явни недостатъци на стоката.
 • ✔ При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в общите условия.
 • ✔ Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

В случай, че:

 • ✔ shopnova-bg.com няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,
 • ✔ shopnova-bg.com се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с общи условия и се освобождава от всякаква друга отговорност.

Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

 • ✔ Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.
 • ✔ До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на shopnova-bg.com рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.
 • ✔ Върнатата (при упражнено право на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.