Гаранция и условия.

Всички стоки предлагани от shopnova-bg.com са нови и от официални производители.

Всички стоки подлежащи на гаранционно обслужване са придружени с необходимите документи.

shopnova-bg.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 2 (два) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Гаранцията на устройствата се обслужва от наш сервиз. При констатирана повреда, която не включва: правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт, белези от удар и лошо стопанисване ги изпращайте в офиса ни за Ваша сметка. След отстраняване на повредата, устройството Ви се връща за наша сметка.


Условия за гаранционно сервизно обслужване


Функционирането на устройството е гарантирано при условията, че той е пуснат в действие компетентно и внимателно в съответствие с инструкцията за употреба.


НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:


 • Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:


Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на настоящата карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката;
 • Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;
 • При неправилно инсталиран софтуер от потребителя;
 • Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;
 • При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах предмети, растения, животни или др.
 • При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца и Сервиза;
 • При използване на стоката не по предназначение;
 • При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

При повреда гаранцията се признава само ако се представи оригинална стокова разписка, фактура или гаранционна карта, издадена със закупуването на устройството.

 • дефектиралата стока се доставя в оригинална опаковка
 • демонтираните части преминават в собственост на сервизната организация
 • гаранцията важи за територията на Република България

Устройствата се изпращат заедно с кутията, с приложена гаранционна карта, в офиса на shopnova-bg.com на указания адрес, като куриерската услуга е за Ваша сметка, след като бъдат отремонтирани се връщат за наша сметка.

Максималния срок за отстраняване на дефекта, появил се през гаранционния период е 30 дни.

Гаранционни условия:

Гаранционният срок на:

Търговската гаранция на всеки закупен продукт е 12 календарни месеца от датата на закупуване ( датата на касовия бон). Клиентът може да се свърже с гаранционните телефони, описани на гаранционния документ, който е получил при доставката или да се свърже с нас на посочените контакти в сайта. Гаранционните продукти подлежат на ремонт (ако попада в гаранционните условия) или на замяна, ако не е възможно да се извърши такъв.

Законовата гаранция възниква единствено и само по силата на Закона за защита на потребителите, като обхваща всяка една покупка на потребителска стока. Представлява гаранция за съответствие на потребителската стока с договора за продажба и продължителността й е две години от доставянето на стоката. Наше задължение като продавач е до две години от доставянето на стоката да бъде гарантирано, че продадената вещ съответства на договора за продажба.

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на стокова разписка, фактура или гаранционна карта.

Допълнителните разходи за транспортиране на апаратурата до сервизната база или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на последния.

Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло.

При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията!

Преди използване на устройствата прочетете внимателно следващото упътване за транспорт, съхранение и инсталиране.

Упътване:

 1. I. Транспорт: Електронните устройства се транспортират само в оригинална опаковка и в закрити превозни средства.
 2. II. Съхранение: Електронните устройства се съхраняват в оригинална опаковка в закрити помещения и при следните условия: температура на въздуха от 100 до 300 по Целзий, относителна влажност – до 80% при 300 по Целзий; отсъствие на активни примеси в околната среда.

III. Инсталиране: Електронните устройства се инсталират на разстояние поне 20 сантиметра от стената и 2 метра от отоплителни уреди. Включването им за работа след транспорт се извършва след 2 часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори не трябва да се поставят никакви предмети, за да не се наруши охлаждането. Условията, на които трябва да отговаря околната среда по време на работа са същите както в горната точка.

Изисквания към електрическата мрежа: напрежение – 220V ± 10% с честота 50Hz; електронните устройства се включват към електрическата мрежа само чрез занулени контакти тип “Шуко”.